Preinscripció i matrícula 2020/2021

 
 
Telèfons d'informació.
Montse: 634 541 158
Jordi:     722 611  784

LLISTA D'ESPERA

 

Matriculació

La matrícula dels alumnes admesos es formalitza del 13 al 17 de juliol. Per formalitzar-la cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s'han presentat amb anterioritat.

 

Llistes d'espera

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera, formada a partir de les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors (sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior i, per tant, prioritzada pel sol·licitant). Les llistes s'ordenen per ordre de petició, puntuació definitiva i número de desempat. Els centres publiquen al tauler d'anuncis aquestes llistes; les oficines municipals d'escolarització també les publiquen, sempre que corresponguin als seus municipis. La gestió de la llista d'espera es fa des de la finalització del període de matriculació fins el dia 8 de setembre.

CARACTERÍSTIQUES DE L'ESCOLA

Projecte educatiu

Podeu consultar les places disponibles tot clicant:
 


És una escola cooperativa, que té concert amb el Departament d’Educació. Mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes i compliment dels requisits d’accessibilitat, amb rampes i ascensors.

Activitats complementàries.

Procés d'adaptació a P3 amb tres mestres a l'aula.

Metodologia pròpia, emocional i cooperativa.

Atenció personalitzada dels alumnes.

Aprenentatge dinàmic de la llengua anglesa des de P3, i de la llengua francesa des de 5è de primària.

Acreditació voluntària del nivell d'anglès a final d'etapa amb Cambridge.

Inclusió del cant coral en el nostre projecte educatiu.

Natació opcional fins a P5.

Servei d'orientació psicopedagògica a infantil, primària i secundària.

Patis propis per a cada etapa.

Servei de menjador de qualitat, amb atenció pedagògica i disponibilitat de menús especials per a usuaris amb malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Activitats extraescolars coherents amb el projecte educatiu.

Servei d'acollida matí i tarda.