El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar dels centres privats concertats les facultats establertes en l’article 152 de la Llei d’educació. Actualment, està format per les persones següents:

President

Teresa Claret i Cadevall

Representants de la titularitat

Jordi Badiella Garcia

Anna Escosa Farga

Ignasi López Herranz

Representant de l’Ajuntament

Teresa Buch Llorach

Representants del professorat

Roser Badia Armengol

Fidel Castillo Jiménez

Glòria Nogueras Carnicero

Jordina Parrot Gil

Representants dels pares

Juan Cristóbal Montes Reina

Montse González de Juan

Gemma Plata Cañas

Gemma Díaz Escofet

Representants dels alumnes

Martí Dalmases Vilà

Gerard Comas Parrot

Representant del personal no docent

Glòria Cortina Trullàs