Anglès de secundària extraescolar

OBJECTIUS PRINCIPALS /METODOLOGIA

Oferir als alumnes d’ESO cursos de preparació per presentar-se als exàmens elaborats per Cambridge Assessment English, que forma part de la prestigiosa Universitat de Cambridge al Regne Unit: el Cambridge English Key (A2), Preliminary (B1) i First (B2).

Des del curs 2018-2019, l’Escola el Cim és centre col·laborador al National Scholls Project. Els seus alumnes poden examinar-se d’Starter, Movers i Flyers (A2) a la seva pròpia escola en les convocatòries organitzades per International House Terrassa, Autorised Centre de Cambridge Assessment English.

CAL SUPERAR UNA PROVA D’ACCÉS PER PODER REALITZAR AQUESTS CURSOS

La durada estimada de la prova és d’uns 60 minuts. Els resultats permetran assessorar sobre quin dels cursos seràel més adient, en funció del nivell actual.

PROVES DE NIVELL

A International House (Carrer de la Rasa, 50), del 2 al 25 de juliol i a partir del 2 de setembre de 2019 en horari de dilluns a dijous de 10:00 a 12:30 i de 16:00 a 19:30 i divendres de 10:00 a 12:30 i de 16:00 a 18:30.

MATRÍCULA

del 3 de juliol al 20 de setembre. Import a pagar en efectiu o targeta a la recepció d’International House en el moment de fer la inscripció.

QUOTA MENSUAL

es cobrarà pel banc de l’1 al 10 de cada mes (d’octubre de 2019 a maig de 2020).

LLIBRES I MATERIAL DE SUPORT

Durant la primera setmana del curs cada alumne rebrà una llibreta i una carpeta on guardarà el seu llibre de text que li entregarà el professor. El preu d’aquest llibre no està inclòs en les quotes i s’abonarà junt amb el rebut del banc una vegada començat el curs. El cost aproximat serà de 45 €.