APS. Secundària

RECOLLIDA D’ALIMENTS A 1r d’ESO

L’alumnat de 1r d’ESO organitzem una campanya de recollida d’aliments col·laborant així amb el Rebost dels Aliments que és un centre de distribució social d’aliments gestionat per la Creu Roja i l’Ajuntament de Terrassa. Donen servei a famílies en situació social desafavorida repartint lots d’aliments i productes bàsics.

La primera activitat és la de sensibilització i és on rebem una xerrada feta per voluntaris d’aquesta entitat on ens parlen de la situació de les famílies ateses i el perquè de recollir uns aliments en concret. Després, redactem a classe de llengua una carta dirigida a les famílies de l’escola demanant-ne col·laboració i s’estipula un període de recollida d’aliments. Una vegada tancat el període de recollida, voluntaris d’ El Rebost ens vénen a recollir els productes a l’escola i un altre dia, els alumnes anem a visitar les instal·lacions de Creu Roja.

Paral·lelament a tot això, des de les tutories s’organitzen els alumnes en petits grups per què facin difusió de la campanya a tots els nivells de l’escola. A més a més, des de Ciències Naturals, es treballa la piràmide dels aliments i aspectes nutricionals en general.

 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES NOVES A 2n d’ESO

Els alumnes de 2n d’ESO participem en la Campanya de Recollida de Joguines Noves. Els voluntaris de l’entitat abans esmentada ens fan una xerrada sobre la situació de pobresa d’algunes famílies, tant al món com aquí, i ens expliquen les necessitats actuals de la gent que viu en una situació desfavorida. Des de l’assignatura de català redacem la carta que s’envia a les famílies i s’inicia un període de temps on es poden dipositar les joguines a uns punts de recollida instal·lats a l’escola. Posteriorment, aquestes joguines són recollides pels voluntaris de Creu Roja. Uns dies després els mateixos alumnes anem a les despendències habilitades per a la confecció dels lots de joguines de la campanya de Nadal. D’aquesta manera participem activament en ajudar a fer possible els somnis de molts infants de la nostra ciutat.

 

SERVEI COMUNITARI AMB EL BANC DE SANG I TEIXITS A 3r d’ESO

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana. Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en
el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin
en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.
És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica. Aquest va ser el nostre primer projecte APS a secundària.

Aquest projecte, l’hem desenvolupat a la nostra escola des de fa molts anys i de fet vam ser pioners en demanar nosaltres aquesta col·laboració al Banc de Sang i Teixits. Aquesta proposta permet que els estudiants i professors participants es formin treballant sobre necessitats reals de l’entorn. L’objectiu és vincular l’aprenentatge a una experiència de servei a la comunitat per fer que l’adolescent en sigui un agent actiu: decideix, treballa, reflexiona i actua sobre aquesta necessitat. Així pot desenvolupar no només el seu pensament crític sinó la seva implicació social i afavorir el seu creixement personal. Organitzar una donació de sang els permetrà reforçar l’altruisme que tots tenim. El desig d’ajudar a un desconegut constitueix una manera més de treballar l’empatia.

 

Objectius del servei

  • Aconseguir donacions de sang.
  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
  • Prendre consciència, analitzar i comprendre reptes socials.
  • Assolir coneixements específics per donar resposta al servei comunitari on participarem.

L’alumnat de 3r d’ESO organitzem i promovem una campanya de donació de sang de la qual fem propaganda i realitzem la manufactura del regal que s’ofereix als donants. Fem una primera activitat de coneixença del Banc de Sang i visitem les seves dependències; allà ens fan una xerrada que té com a objectiu conscienciar-nos sobre la necessitat de donar sang i el perquè fem des de l’escola una campanya de donació. Paral·lelament, des d’altres matèries realitzem activitats vinculades a l’aprenentatge i al servei; com per exemple, des de la matèria de matemàtiques elaborem una enquesta als donants i després de passar-la ens servirà per fer un treball d’estadística.

Posteriorment, el projecte culmina amb el servei; així un dia estipulat, el Banc de Sang de Terrassa s’instal·la a l’escola i aquelles persones que ho desitgin poden donar sang.

PROJECTE “TRENCANT BARRERES, COMPARTIM VALORS” AMB PRODIS A 4t d’ESO

L’alumnat de 4t d’ESO col·laborem amb l’entitat Prodis, que és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, destinada a l’assistència i la promoció integral de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral, legalment reconegudes, centrada prioritàriament a Terrassa i la seva comarca.

El projecte comença amb una xerrada sobre la tasca que fa aquesta entitat i sobre el que és i representa la paràlisi cerebral. De fet, a la xerrada hi assisteixen a banda de professionals (logopedes, fisioterapeutes, educadors...) diversos alumnes que pateixen paràlisi cerebral. Els alumnes coneixem com es pot viure i treballar amb problemes de mobilitat i de comunicació. Posteriorment, l’alumnat assistim un matí als tallers de Prodis i col·laborem amb ells en la manufactura d’uns imants solidaris que l’entitat realitza cada any per a la Marató de TV3. Els alumnes també comprovem com la tècnologia pot ajudar a aquestes persones discapacitades a millorar les seves condicions de vida gràcies a la demostració de què poden fer amb les cadires per a executar moviments i per a comunicar-se.