Acollida

Per als nens i nenes que han d'arribar a l'escola abans del començament de les classes de 8 a 9 del matí esmorzem i juguem; i per aquells que s'hi han de quedar una mica més per motius familiars, de les cinc a les set del vespre, fem un munt d’activitats divertides i educatives com ara jocs, titelles, contes, cançons, teatre i plàstica.

Menjador

L'estona del dinar és excel·lent per desenvolupar costums saludables. Per això proporcionem àpats de qualitat nutritiva, i desenvolupem hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats, tot vetllant per la bona convivència i potenciant la varietat i la identitat gastronòmica. Els menús compten amb les adaptacions necessàries per als comensals amb al·lèrgies o intoleràncies.

Així mateix, en les estones d'esbarjo, promovem el joc, les manualitats, les danses i cançons, l'ús de la biblioteca i les activitats educatives del senyor Cullerot.

Els àpats són servits per Gumen Càtering i comptem amb un servei de monitoratge propi.

Psicopedagogia

L’escola compta amb una psicopedagoga per a cadascuna de les etapes (infantil, primària i secundària), que fan tasques d’orientació als alumnes, famílies i professorat, tant de caire acadèmic, com de tipus personal.

Mediació

Un equip d’alumnes voluntaris d’educació secundària, degudament formats, i tutoritzats per la psicopedagoga de l’etapa, duu a terme el servei de mediació escolar perquè entenem que la mediació escolar:

  • Pot ser un bon començament per resoldre conflictes pacíficament.
  • Permet que les parts enfrontades es trobin, es parlin i facin propostes per resoldre un conflicte.
  • Facilita l’arribar a acords per conviure.
  • Ensenya a escoltar per comprendre i implicar-se en la millora de l’ambient en el qual convivim.
  • Permet viure i conviure en pau.

Biblioteca

La biblioteca es oberta de dilluns a divendres de 2 a 3 per als alumnes de menjador i de 5 a 6 per a tot l’alumnat, així com tots els dimecres i divendres de 3 a 6 per als alumnes de secundària. I a internet, tots els dies a qualsevol hora.

Contacta amb l'escola