APS. Els nostres projectes

Dins del nostre projecte educatiu un dels objectius és vetllar per què el nostre alumnat tingui relació amb el seu entorn social i natural amb l’objectiu de formar ciutadans adults que estiguin preparats i que siguin solidaris. Per a fomentar aquest aspecte, des de ja fa temps, desenvolupem projectes anomenats APS (aprenentatge i servei) on l’alumnat ofereix un servei a la comunitat al mateix temps que treballa i aprèn sobre les necessitats del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. És una proposta d’ensenyament on es combinen la pedagogia i la solidaritat. Nosaltres vam apostar per treballar principalment amb entitats del nostre entorn més proper amb projectes de difusió i col·laboració. D’aquesta manera cada curs, des de cicle superior de primària i tota la secundària, treballa i participa activament en un APS.