Entrevistes
informatives

Ens apassiona educar

Des de 1962

ENTREVISTES INFORMATIVES

Procés d'adaptació a P3 amb tres mestres a l'aula.

Metodologia pròpia, emocional i cooperativa.

Atenció personalitzada dels alumnes.

Aprenentatge dinàmic de la llengua anglesa des de P3, i de la llengua francesa des de 5è de primària.

Acreditació voluntària del nivell d'anglès a final d'etapa amb Cambridge.

Inclusió del cant coral en el nostre projecte educatiu.

Natació opcional fins a P5.

Servei d'orientació psicopedagògica a infantil, primària i secundària.

Patis propis per a cada etapa.

Servei de menjador de qualitat, amb atenció pedagògica.

Activitats extraescolars coherents amb el projecte educatiu.

Servei d'acollida matí i tarda.