Llar d'infants

Tot estimulant el desenvolupament individual, la llar d’infants és un espai de caliu on l’infant se sent acollit, estimat i atès.

“Formació continua a la mateixa escola”

Infantil

Vetllem pel benestar de l’infant i l’acompanyem a organitzar els seus coneixements, a construir nous aprenentatges i a desenvolupar les pròpies estratègies d’acord amb el seu ritme evolutiu.

Primària

Estimulem la curiositat i les capacitats individuals dels nens i nenes i els donem eines per desenvolupar les seves competències bàsiques i el gust per aprendre, tot afavorint el benestar personal i social.

Secundària

Fomentem la iniciativa personal per desenvolupar l’esperit crític i la presa de decisions i la gestió de les emocions sense oblidar el rigor i l’esforç per aconseguir una bona orientació personal i acadèmica.

Contacta amb l'escola