Som una escola Cooperativa

L’escola cooperativa té el compromís de fer realitat la missió de la cooperativa: educar joves i infants en els valors cooperatius. Mestres, personal no docent, pares i mares treballen corresponsablement per assolir els reptes del projecte educatiu.

L’escola cooperativa té com a objectiu dotar l’alumnat de les eines per construir un projecte de vida propi, perquè en el futur esdevinguin ciutadans i ciutadanes crítics, socialment responsables, democràtics i participatius.

L’escola cooperativa té vocació social. Treballa per construir una societat millor amb valors d’igualtat, equitat, honestedat, transparència, solidaritat, responsabilitat, integració i transformació social, oferint un servei públic-cooperatiu i un ensenyament de qualitat.

L’escola cooperativa és una escola oberta a tothom, sense filtres, inclusiva, on la participació, la cooperació i la solidaritat formen part de la nostra identitat.

L’escola cooperativa és dinàmica i transformadora. La seva organització interna, flexible, facilita l’adaptació i renovació constant en el marc d’una societat en canvi permanent.

L’escola cooperativa és innovadora. Entenem que innovar significa canviar les coses per fer-les millor. Les escoles cooperatives innoven en tots els àmbits pensant en les persones.

A les escoles cooperatives, la implicació en els projectes, la creativitat, l’ús de les tecnologies, l’emprenedoria i tots els valors del cooperativisme són mitjans per desenvolupar les millors pràctiques educatives, per fer créixer el coneixement i l’aprenentatge personalitzat dels alumnes.

L’escola cooperativa treballa en xarxa. La proximitat amb les famílies, la vinculació amb el barri, el poble o ciutat són una realitat amb la vocació de construir una comunitat participativa.

A l’escola cooperativa, l’autogestió, l’autonomia i la independència són claus per mantenir la llibertat i garantir les fites i objectius que es marca la cooperativa tant en el model educatiu com en la gestió empresarial.

Tots aquests elements permeten que l’Escola cooperativa sigui “una escola per a tothom, l’escola de cadascú”.

Contacta amb l'escola